Panele fotowoltaiczne stają się coraz bardziej popularne w ostatnim czasie. Jest to w pełni ekologiczne źródło prądu, które gwarantuje uniezależnienie się od wzrastających cen energii elektrycznej. Z paneli fotowoltaicznych korzystają zarówno inwestorzy prywatni, jak i przedsiębiorcy, a także rolnicy. Dużym atutem jest także możliwość uzyskania znaczącego dofinansowania. Fotowoltaika dla rolnika to bardzo opłacalna kwestia, warto wiedzieć, na jakie wsparcie można liczyć.

Wsparcie finansowe dla rolników

Instalacja fotowoltaiczna dla rolnika może się okazać bardzo opłacalna. Możliwe jest otrzymanie wsparcia z PROW w ramach tzw. "Modernizacji gospodarstwa rolnego". Ważne jest jednak to, aby panele zostały zamontowane na dachach budynków, które są związane z prowadzeniem działalności rolniczej lub także na gruntach rolnych. Dofinansowanie możliwe do uzyskania jest zależne od wielu czynników. Znaczenie ma między innymi obszar. Bardzo ważne jest to, że każdy z obszarów ma inną maksymalną kwotę dofinansowania.

Wielkość ekonomiczna gospodarstwa jest także bardzo ważna. Nie powinna być ona mniejsza niż 10 tysięcy euro. Nabory do programu "Modernizacji gospodarstw rolnych" będą organizowane od stycznia nowego roku.
image

Inne możliwości

Inną możliwością na uzyskanie wsparcia dla instalacji fotowoltaicznych dla rolnictw jest program "Agroenergia". Można uzyskać dofinansowanie będące pożyczkami lub bezzwrotnymi dotacjami. Wsparcie jest skierowane do indywidualnych rolników. Jeżeli rolnik chce zrealizować instalację OZE, która ma moc powyżej 50 kW, powinien zarejestrować swoją działalność w zakresie wytwarzania energii elektrycznej. Wnioski do takiego wsparcia należy składać w wersji elektronicznej do 20 grudnia. Maksymalna wysokość kwoty, którą można otrzymać w ramach dotacji, może pokryć 40 % kwalifikowanych kosztów. Możliwe jest także otrzymanie pożyczki, która może pokryć całość kosztów.
image

Fotowoltaika dla rolnika dofinansowanie

Rolnicy, którzy chcą skorzystać z dostępnych możliwości dofinansowania, muszą przygotować wiele dokumentów. Przede wszystkim ważny jest schemat projektu, zaświadczenia o liczbie hektarów, miejscu zameldowania, nakazie płatniczym, fakturach i rachunkach, historii bankowej itd. Będzie potrzebny także wykaz dokumentów, które potwierdzają uzyskanie dopłaty. Dla systemów fotowoltaicznych koszt inwestycji jest ustalony na 2,5 mln zł, a dla kolektorów słonecznych to 1000 zł/ kW. Jest to bardzo ważne. Warto skorzystać z dostępnych możliwości.